Honda garancija

3 godine/100.000 km standardne garancije

Honda garantuje da vozilo specificirano u Vašem Garantnom listu neće imati nikakve greške u materijalu, izradi i montaži u periodu od 3 godine od dana početka garantnog roka ili pređenih 100.000 km, u zavisnosti od toga koji se uslov pre ispuni. U toku ovog perioda Honda će besplatno otkloniti sve takve kvarove koji su se dogodili na Vašem vozilu, a u skladu su sa uslovima garancije definisanim u servisnoj knjižici.

Hondina PRODUŽENA garancija

Honda Srbija nudi mogućnost produženja fabričke garancije za dodatnih 12 ili 24 meseca bez ograničenja kilometraže, uz doplatu od 300eur za 12 ili 500eur za 24 meseca. Prilikom produženja garancije potrebno je potpisati Ugovor o produženoj garanciji, a uslovi vezani za važenje, kao i sticanje prava na produženu garanciju detaljno su opisani u brošuri „HONDA produžena garancija“. Garancija je vezana za vozilo, i prilikom promene vlasništva ona ne prestaje da važi, ukoliko je ovlašćeni serviser o tome uredno obavešten.

3 godine garancije na površinsku koroziju

Honda garantuje da će vozilo navedeno u Vašem garantnom listu, biti bez korozije koja bi se pojavila na vidljivim obojenim površinama kroz period od 3 godine, uz neograničenu kilometražu, od datuma početka garantnog roka. Tokom ovog perioda Honda će besplatno ispraviti sve takve greške ustanovljene na Vašem vozilu, u skladu sa uslovima garancije.

5 godina garancije na izduvni sistem

Honda garantuje da će sklop izduvnog sistema vozila Honda navedenog u Vašem Garantnom listu, biti bez kvara nastalog usled korozije kroz period od 5 godina, uz neograničenu kilometražu, od datuma početka garantnog roka. Tokom ovog perioda Honda će besplatno ispraviti sve takve greške ustanovljene na Vašem vozilu, u skladu sa uslovimagarancije.

12 godina garancije na koroziju karoserije

Honda garantuje da će vozilo navedeno u Vašem Garantnom listu, biti bez korozije koja je nastala u smeru iznutra prema spolja na karoseriji i strukturnim delovima u periodu od 12 godina, uz neograničenu kilometražu, od datuma početka garantnog roka. Tokom ovog perioda Honda će besplatno ispraviti sve takve greške ustanovljene na Vašem vozilu, u skladu sa uslovima garancije.

10 godina garancije na koroziju šasije

Honda garantuje da će vozilo Honda navedeno u Vašem Garantnom listu, biti bez kvara nastalog kao posledica perforacije usled korozije na specifičnim komponentama* u periodu od 10 godina, uz neograničenu kilometražu, od datuma početka garantnog roka.

*Specifične komponente su:

 • Spone ogibljenja
 • Nosači ogibljenja
 • Poluosovina
 • Vodovi kočionog sistema
 • Vodovi goriva
 • Rezervoar goriva
 • Opruge ogibljenja

Tokom ovog perioda Honda će besplatno ispraviti sve takve greške ustanovljene na Vašem vozilu, u skladu sa uslovima garancije.

8 godina IMA garancije

Honda garantuje da vozilo Honda specificirano u Vašem Garantnom listu neće imati nikakve greške u materijalu, izradi i montaži na IMA sistemu za specifične komponente* u periodu od 8 godina od dana početka garantnog roka ili pređenih 160.000 km u zavisnosti od toga koji se uslov pre ispuni. IMA , Integrated Motor Assistant garancija je dodatak standardnoj garanciji.

Specifične komponente su:

 • Stator elektro motora
 • Rotor elektro motora
 • Nadzorni modul za stanje akumulatora
 • Pretvarački modul snage motora
 • Sklop akumulatora
 • Kontrolna jedinica motora
 • Kontrolna jedinica akumulatora
 • AC/DC pretvarač

Tokom ovog perioda Honda će besplatno ispraviti sve takve greške ustanovljene na Vašem vozilu, u skladu sa uslovima garancije.

Garancija na dodatnu opremu

Dodatna oprema, uključujući klima uređaj I audio opremu, koja je ugrađena pre nego što je novo vozilo predato maloprodaji pokrivena je garancijom od 3 godine ili 100.000 kilometara, u zavisnosti koji se uslov pre ispuni.

Dodatna oprema, uključujući klima uređaj I audio opremu, koju je ovlašćeni Honda servis ugradio u novo vozilo u maloprodaji, pokrivena je garancijom od jedne godine ili kroz preostali period Standardne garancije, prema tome koji je period duži.

Kako ostvariti garanciju na dodatnu opremu?

Posetite ovlašćeni Honda servis, dovesite dodatnu opremu I ponesite servisnu knjižicu koja sadrži list registracije originalne dodatne opreme. Svaki deo na kome je u okviru garantnog roka ustanovljen kvar, uz uslov da su ispoštovani kriterijumi pod kojima je data garancija biće besplatno zamenjen u ovlašćenom Honda servisu.